Status digitalisering i offentlig sektor

Å utvikle fellesløsninger, digitalisere tjenester og prosesser og å gå over fra analoge til digitale kommunikasjonskanaler er sentrale virkemiddel for å effektivisere offentlig sektor. Hvor langt er vi kommet i dette arbeidet - hva er status på digitaliseringen i offentlig sektor?

Vår overordnede vurdering er at digitaliseringen på flere punkter ikke går raskt nok og at det på enkelte punkter er negativ utvikling. Samtidig ser vi at områder med sterk felles satsing gjør det godt. 

Illustrasjonen viser status på brukerorientering (status er svak)
 
 

Brukerorientering

Offentlige virksomheter klarer ikke å innfri innbyggernes økte forventninger.

Illustrasjonen viser status på fellesløsninger (status er god)
 
 

Fellesløsninger

Fellesløsningene har god fremdrift og oppslutning. Vi ser at det er større fokus på samordning.

Illustrasjonen viser status på tjenester (status er svak)
 
 

Tjenester

Offentlige virksomheter utnytter ikke i tilstrekkelig grad de mulighetene digitaliseringen gir.

 

Analysene og statusbeskrivelsene, som er gjort på bakgrunn av innhentede data, er Difis skjønnsmessige tolkninger og vurderinger. Manglende utvikling fra 2015 til 2016 teller negativt i vurderingen.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*