Statsansatteundersøkelsen 2018

Hvert tredje år gjennomfører Difi en representativ undersøkelse blant statens ansatte. Denne undersøkelsen bidrar til kunnskapsgrunnlaget for å forbedre både lederutviklingen i staten, og den sentrale arbeidsgiver- og personalpolitikken.

De statsansatte uttrykker høyt engasjement for jobben og de mener at de får brukt sin kompetanse. Samtidig opplever de at gjennomføringsevnen er lav. Lederne ønsker å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering, men undersøkelsen viser at det fortsatt er en vei å gå på det digitale området.

Footer inn her

Vi ga undersøkelsen et nytt navn i 2018. Det som tidligere var medarbeiderundersøkelsen i staten heter nå statsansatteundersøkelsen. Dette gjorde vi for å unngå sammenblanding med interne arbeidsmiljøkartlegginger, som ofte kalles medarbeiderundersøkelser.

Data fra undersøkelsen

Dataene fra undersøkelsen er tilgjengelig for videre bruk. 

Metode for undersøkelsen

5 232 ansatte i staten besvarte Difis statsansatteundersøkelse i november 2018. Det er nesten 900 ledere og 4350 medarbeidere som har svart på spørsmål knyttet til hvordan de opplever staten som arbeidsgiver. Svarprosenten i undersøkelsen var 64.

Resultatene er vektet med hensyn til departementsområder og leder/medarbeider, og gir representative tall for både staten som helhet og de enkelte departementsområdene. Det er femte gang undersøkelsen blir gjennomført (også i 2007, 2009, 2012 og 2015). Statistisk sentralbyrå og Rambøll Management Consulting har bistått Difi med gjennomføring av undersøkelsen.